<

Poetas por su pueblo. Euskal Herriko olerkiaren aldizkaria

Biografía

CHUS PATO ( Ourense, 1955). Publica os seus primeiros poemas na revista Escrita (1984). Mostras da súa obra poética figuran nas revistas: Luzes de Galiza, Festa da palabra silencia, Andaina, Gume, Olisbos, Revista das letras (O Correo Galego), Dorna, Clave Orión, Valdeleite e outras, así como nos libros editados polo "Festival da poesía do Condado"e diversos números do Colectivo Humilladoiro Libros colectivos: Sete poetas ourensáns (1992) e Poesía dos aléns (1993) editados polo grupo Dolmen. No ano 1992, xunto a outras sete mulleres, publica en Edicións do Dragón a carpeta poética "8 e medio" Participa con outras poetas galegas na homenaxe a Rosalia de Castro no cincuentenario da fundación do Patronato Rosalia, edítase con este motivo un CD cos poemas recitados polas diversas autoras, música de Rodrigo Romaní e un libro que recolle os textos e fotografías de María Esteirán (1997) Participa no libro Bis a Bis, en solidariedade co movemento insubmiso (1997) No ano 1998, Bestiario, edicións O Dragón "Alguén agarda que volva alí", Unha visión persoal da vida da Habana; Maribel Longueira (1998) Poetas e Narradores nas súas voces, Consello da cultura galega (2001) Antoloxías "Escolma da poesía galega" (1976-1984), Xosé Lois Garcia, Sotelo Blanco "Palabra de muller" (1992), Camiño Noia, Xerais "Antología mínima de la poesía de posguerra", Helena Gonzalez, Quimera, nº 158-159 "A poesía contemporánea a partir de 1975", Miguel Mato Fondo, A Nosa Terra "Antoloxía da poesía nova", Helena Gonzalez e Iris Cochón, Grial nº 140 "Río de son e vento", Cesar Morán, Xerais (1999) "La poésie galicienne de 1936-1990", avant-propos et sélection de Anxo Angueira; poèmes traduits par Emma Lázare. Sources (1999) "dEfecto 2000", Antoloxía de poetas dos 90, Letras de Cal (1999) "Rías de tinta. Literatura de mujeres en francés, gallego e italiano". Antología, Marta Segarra, Helena Gonzalez y Francesco Ardolino, Edicions de la Universitat de Barcelona (2000) "A poesía é o gran milagre do mundo: poetry is the world´s great miracle". María do Cebreiro Rábade Villar, Ediccións do P.E.N de Galicia (2001) "A tribu das baleas" Helena González, Xerais (2001) "Ourense, craro río, verde val", Marcos Valcárcel, concello de Ourense (2001) Recitais, mesas redondas e diversas conferencias É membro da editora-cooperativa Letras de Cal, da Asociación de Escritores en lingua Galega e do PEN clube de Galicia Fundadora e membro das Redes Escarlata, RRE Acións, performans: No ano 1993 "Mateino porque era meu", acción-instalación con María Ruído, Sala Nasa. Santiago No ano 1994 "Sen título. (Oito de marzo), acción-recital con Ignacio Vilariño, facultade de Belas Artes, Pontevedra. No ano 1997, performance "A Sereiña", sala Galán, Compostela, e sala Espais Contemporaneos, Girona, con María Ruído e María Esteirán 1999, party-acción Aethics of the care@, sala Nasa, Compostela. Pato, Esteirán, Ruído produccións 1999, video do parthy-acción Aethics od the care@, dentro da exposición APerdidos nos sons@ Centro de Arte Contemporanea Galego (CACG) 2001, video acción "Carbone A. C. : Franfurt, Alemaña", María Ruído e María Esteirán Obra poética: - Urania (1991), editorial Calpurnia - Heloisa (1994), editorial Espiral Maior - Fascinio (1995), editorial Toxosoutos - Nínive (1996), editorial Xerais - A ponte das poldras (1996), editorial Noitarenga - m-Talá (2000) editorial Xerais Premios - Xouva verde do colectivo Ronselzt (1990) - Losada Dieguez, por Nínive (1996) Traducións - Heloísa (1998), tradución ao castelán de Xosé Manuel Trigo, coleción "ministerio del aire, editorial La Palma. - Poemas, revista "La Ortiga", traducción da propia autora, (1988) - Poemas en "Infolios", dirixida por Olvido García Valdés e Miguel Casado (1999).Selección e tradución de Iris Cochón - Poemas en "La alegría de los naufragios", dirixida por Amelia Iglesias y Cesar Antonio Molina. Traducción de Iris Cochón (2000) -"Tigra" en "Textuas" dirixida por Angela Senra e traducida por Iris Cochón (2001) - "Las flores del yodo", poemas escogidos para una puesta en escena; edición al cuidade de Margarita Borja (2001) - "Zurgai", Homenaxe a Antonio Gamoneda (2002) ** Obra poética: URANIA (1991), HELOÍSA (1994), FASCINIO (1995), NÍNIVE (1996) A PONTE DAS POLDRAS (1996), m-TALÁ (2000) ** Libros colectivos: PALABRA DE MULLER, OITO E MEDIO, POESÍA DOS ALÉNS, DAQUELAS QUE CANTAN, BIS A BIS... ** Antoloxías: RIO DE SON E VENTO, POÉSIE EN GALICE AUJOURD´HUI, RÍAS DE TINTA, DEFECTO 2000, A TRIBU DAS BALEAS (entre outras) ** Performance A SEREIÑA, e video-accións ETHICS OF THE CARE ou FRANFURT, ALEMAÑA, con "Pato, Esteirán, Ruído produccións" ** Premio LOSADA DIEGUEZ de creación literaria por NINIVE ** tradución en castelán: HELOÍSA, ediciones La Palma en revistas como "Infolios", "La alegría de los naufragios" "Textuas" "Zurgai" e no libro colectivo LAS FLORES DEL YODO